omaolo.fi Vaccinationer
16.07.2021

​En ny coro­na­vi­rus­smit­ta inom Soi­tes område

Ett nytt fall av coro­na­vi­rus­smit­ta har kon­sta­te­rats i Soi­tes områ­de. Smit­tan har kon­sta­te­rats hos en per­son som redan sedan tidi­ga­re är i karantän.

Som­mar­le­dig­he­ter­na ökar turis­men och vi vill påmin­na om att epi­de­mi­si­tu­a­tio­nen vari­e­rar regi­o­nalt även inom Fin­lands grän­ser. Om du efter en resa har ens lind­ri­ga sym­tom som stäm­mer in på coro­na, upp­sök genast coro­na­vi­rus­test­ning. Man ska inte röra sig utan­för hem­met ens med lind­ri­ga symtom.

Tid till coro­na­vi­rus­test kan behän­digt bokas via Egen­vårds-tjäns­ten onli­ne eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / på barn­jou­rens num­mer 06 826 4444.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier