omaolo.fi

Änd­ring­ar i Soi­tes verk­sam­het med anled­ning av coronavirusepidemin

Följ med övrig informeringen på webbplatsen www.soite.fi och i sociala medier:
Facebook SoiteFacebook centralsjukhusetTwitter


Avvi­kan­de öppet­ti­der i Soi­te med anled­ning av coronavirusepidemin

Vi vill säkerställa så god och högklassig brådskande vård som möjligt under epidemin. Soite inledde begränsningsåtgärder på våren för att förhindra coronavirusepidemin från att spridas, och personal flyttades till enheter där behovet var störst.

Soites verksamhet fungerar i huvudsak som normalt.

De avvi­kan­de öppet­ti­der­na och änd­ring­ar­na i verk­sam­he­ten till följd av coro­na­vi­rus­lä­get gäl­ler föl­jan­de enheter:

Listan har uppdaterats 3.12.2020

Följ med Soites övriga meddelanden på webbplatsen www.soite.fi och i sociala medier:

Facebook SoiteFacebook keskussairaalaTwitter

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier