omaolo.fi
14.01.2021

Avvi­kan­de öppet­ti­der i Soi­te med anled­ning av coronavirusepidemin

Vi vill säkerställa så god och högklassig brådskande vård som möjligt under epidemin. Soite inledde begränsningsåtgärder på våren för att förhindra coronavirusepidemin från att spridas, och personal flyttades till enheter där behovet var störst.

Soites verksamhet fungerar i huvudsak som normalt.

De avvi­kan­de öppet­ti­der­na och änd­ring­ar­na i verk­sam­he­ten till följd av coro­na­vi­rus­lä­get gäl­ler föl­jan­de enheter:

Listan har uppdaterats 14.1.2021

 • Mottagningstjänster
  • Mottagningen i Björkhagen: läkar- och skötarmottagningen i Björkhagen fungerar endast med tidsbeställning. Ändringen gäller t.o.m. 7.3.2021.
  • Verksamheten vid laboratoriets provtagningsenheter inskränks tidsbestämt 18.1 - 18.3.2021 på följande sätt:
   • Tagning av  laboratorieprov vid Kelviå hälsostation 3 dagar --> 2 dagar/vecka
   • Tagning av  laboratorieprov vid Terjärv hälsostation 3 dagar --> 2 dagar/vecka
   • Tagning av  laboratorieprov vid Nedervetil hälsostation 2 dagar --> 1 dag/vecka
 • All förlossningsförberedelse och besök för att bekanta sig med förlossningsavdelningen sker på distans.

 • Specialarrangemang gäller inom dag- och arbetsverksamheten till och med 14.2.2021.
 • I all gruppverksamhet begränsas gruppstorleken till högst tio personer i samma utrymme samtidigt. Gruppen ska vara mindre om utrymmet begränsar verksamheten.
 • Dagverksamhet inom psykiatrin och dagverksamhet för äldre: begränsat endast för klienter som enligt bedömning behöver mest stöd.

 • Koivutupa: den öppna verksamheten där anmälningar inte krävs är på paus.
 • Arbets- och dagverksamheten inom handikapptjänster:
  • Verksamhetscentren: hemmaboende klienter och klienter som bor inom boendeservice hålls avskilt från varandra. Arbets- och dagverksamhet ordnas vid boendeserviceenheten när det gäller klienter som bor inom boendeservice. Gäller till och med 14.2.2021. Mer information från verksamhetscentren.
  • Green care-tjänster: fungerar som tidigare, men måltider osv. genomförs avskilt (hemmaboende personer och personer som bor i boendeserviceenhet avskilda från varandra).
 • Besöksbegränsningar inom boendeservicen t.o.m. 14.2.2021:
  • anhöriga/närstående kan komma på besök, men försiktighetsåtgärder ska iakttas enligt enhetens anvisningar,
  • andra besök är förbjudna,
  • Det kan vara 1-3 besökare åt gången i Vård- och omsorgsenheterna och helst endast en besökargrupp/klient/dygn. Besöket får vara 1-2 timmar långt.
  • Mer information från boendeserviceenheterna.
 • Intervallvård:
  • Klienter som har förkylningssymtom eller som exponerats för coronaviruset kan inte tas för intervallvård. Klienten ska ha ett negativt resultat från ett coronavirustest.
 • Reseservicecentralen:
  • Samordnandet av klienttransporter avbryts till och med 14.2.2021. Det kan förekomma störningar i klienttransporter.

Följ med Soites övriga meddelanden på webbplatsen www.soite.fi och i sociala medier:

Facebook SoiteFacebook keskussairaalaTwitter

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier