15.10.2020

Avvi­kan­de öppet­ti­der i Soi­te med anled­ning av coro­na­vi­ru­se­pi­de­min

Vi vill säkerställa så god och högklassig brådskande vård som möjligt under epidemin. Soite inledde begränsningsåtgärder på våren för att förhindra coronavirusepidemin från att spridas, och personal flyttades till enheter där behovet var störst.

Soites verksamhet fungerar i huvudsak som normalt.

De avvi­kan­de öppet­ti­der­na och änd­ring­ar­na i verk­sam­he­ten till följd av coro­na­vi­rus­lä­get gäl­ler föl­jan­de enhe­ter (lis­tan har upp­da­te­rats 22.10.2020):

 • Mottagningstjänster
  • Mottagningen i Björkhagen är stängd 19 - 23.10. samt 26.-30.10.2020.
 • All förlossningsförberedelse sker på distans. Besök för att bekanta sig med förlossningsavdelningen ordnas inte för närvarande.
 • Specialarrangemang gäller inom dag- och arbetsverksamheten.
 • Specialarrangemang gäller i gruppverksamheten.
 • Boendeservicen i Kronoby:
  • Besöksförbud gäller vid boendeserviceenheten Solgården till 8.11.2020
  • Besöksbegränsningar gäller vid alla enheter inom serviceboende med heldygnsomsorg.
  • Mer information från boendeserviceenheterna.
 • Arbets- och dagverksamheten inom handikapptjänster:
  • Specialarrangemang gäller vid verksamhetscentret Kompassi 9.10 - 8.11.2020.
  • Specialarrangemang gäller vid verksamhetscentret Regnbågen 9.10 - 8.11.2020
  • Mer information från verksamhetscentren.

Följ med Soites övriga meddelanden på webbplatsen www.soite.fi och i sociala medier:

Facebook SoiteFacebook keskussairaalaTwitter

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier