omaolo.fi Vaccinationer
15.03.2020

Barn­jou­ren har öpp­nat en till­fäl­lig infektionsmottagning

Barn­jou­ren har öpp­nat en till­fäl­lig infek­tions­mot­tag­ning på barn­po­li­kli­ni­ken. Ingång­en är från utsi­dan, bred­vid MÖCS huvud­in­gång­en finns trap­por ner till dörren. 

Ring all­tid före ankomst, tfn 06 826 4444. Sjuk­skö­ta­re gör en utvär­de­ring via tele­fon ifall det är nöd­vän­digt att kom­ma på kon­troll samt ger vid behov hemvårdsföreskrifter. 

Håll bar­net hem­ma från skola/dagvård även vid lind­ri­ga förkylningssymptom! 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier