omaolo.fi Vaccinationer
22.06.2020

Besök vid Soi­tes ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg tillåts enligt begränsningar

Besök vid Soi­tes ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg tillåts enligt begräns­ning­ar från och med tis­dag 23.6. Hit­tills har besök ord­nats främst utom­hus. Soi­tes nya rikt­lin­jer anger att:

  • Vid serviceboenden med heldygnsomsorg kan de boende träffa sina anhöriga i sitt eget rum.
  • Endast 1-2 besökare samtidigt tillåts
  • Besöken kan vara 1-2 timmar långa
  • Besökare måste ta på sig skyddsrock och handskar och använda kirurgiskt mun-nässkydd
  • Skötare behöver inte närvara vid besök som genomförs utomhus. Dock måste besökaren iaktta skyddsåtgärder: besökaren måste använda skyddshandskar och kirurgiskt mun-nässkydd.

Soi­tes per­so­nal ger skydds­ut­rust­ning till anhöriga.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier