22.06.2020

Besök vid Soi­tes ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg tillåts enligt begräns­ning­ar

Besök vid Soites serviceboende med heldygnsomsorg tillåts enligt begränsningar från och med tisdag 23.6. Hittills har besök ordnats främst utomhus. Soites nya riktlinjer anger att:

  • Vid serviceboenden med heldygnsomsorg kan de boende träffa sina anhöriga i sitt eget rum.
  • Endast 1-2 besökare samtidigt tillåts
  • Besöken kan vara 1-2 timmar långa
  • Besökare måste ta på sig skyddsrock och handskar och använda kirurgiskt mun-nässkydd
  • Skötare behöver inte närvara vid besök som genomförs utomhus. Dock måste besökaren iaktta skyddsåtgärder: besökaren måste använda skyddshandskar och kirurgiskt mun-nässkydd.

Soites personal ger skyddsutrustning till anhöriga.

Sociala medier