12.06.2020

Besöks­re­strik­tio­ner­na angå­en­de stöd­per­so­ner för föders­kor hävs 

Inom beredskapsgruppen beslöts att man inom Soite häver alla begränsningar angående stödpersoners närvaro vid förlossningar från och med 15.6.2020.

En stödperson kan närvara vid vaginalförlossningar och vid kejsarsnitt, vid inducering av förlossning och under förlossningens eftervård, såvida hen inte har symtom på smittsam sjukdom.

Stödpersonen kan även delta i ultraljudsscreeningar och besök vid mödrapolikliniken.

En stödperson åt gången kan följa med föderskan. Stödpersonen ska följa de hygienanvisningar som coronasituationen kräver.Sociala medier