22.06.2020

Upp­da­te­ring­ar om coro­na­si­tu­a­tio­nen endast vid behov

Vi informerar från och med nu om coronasituationen endast vid behov, om situationsbilden ändras, dvs. vi slutar publicera regelbundna uppdateringar.

Sociala medier