31.08.2020

Coro­nablin­ker-appli­ka­tio­nen i bruk ock­så i Mel­lers­ta Öster­bot­ten

Coronablinker-applikationen tas i bruk i hela Finland för att hjälpa med kartläggningen av smittkedjor gällande coronaviruset. Applikationen har laddats till appbutikerna i dag måndagen 31.8.2020. Med hjälp av Coronablinkern kan människor själv delta i att förhindra viruset från att spridas och skydda sin egen och sina närståendes hälsa. Med hjälp av applikationen går det snabbare att få tag i dem som exponerats och bryta smittkedjorna. Till applikationen har kopplats en lokal anvisning om hur man bör handla i en exponeringssituation.

Med hjälp av Coronablinkern kan användaren få veta om eventuell exponering för coronaviruset och information om hur hen bör handla. Framför allt kan en applikationsanvändare meddela andra anonymt om sin smitta och på så sätt hjälpa bryta smittkedjor. En applikationsanvändare som fått ett meddelande om en eventuell exponering kan be hälso- och sjukvården ta kontakt eller hen kan själv kontakta hälso- och sjukvården.

Vi har lagt till anvisningar på Soites webbplats korona.soite.fi om hur man bör handla om Coronablinkern meddelar om exponering.

  • Om du inte har symptom behöver du inte genast kontakta Soite utan kan vänta och se om det utvecklas symtom.
  • Om du har symtom som tyder på coronaviruset (förkylningssymtom, feber, magsymtom) bör du göra en symtombedömning i Omaolo-applikationen eller ringa Soites rådgivningstelefon gällande coronaviruset 06 828 7499 (öppen varje dag kl. 8-16) eller övriga tider samjouren, tfn 06 826 4500 eller Soites barnakut, tfn 06 826 4444.

Coronablinker-applikationen kan laddas ner gratis från en appbutik till mobiltelefoner. Det är frivilligt att använda Coronablinkern, men ju fler laddar ner den, desto större nytta ger den. När applikationen har utvecklats har det fästs särskild vikt vid grundläggande rättigheter, datasekretess och datasäkerhet.

Mer information: Coronablinkern.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier