Coro­na­mot­tag­ning­ar­na

I Soites område vårdas förkylningspatienter och patienter med symptom på coronaviruset på infektionsmottagningarna vid hälsocentralerna. Hälsocentralerna tar också coronavirusproven. Infektionsmottagningarna finns på följande ställen:

Kontakta infektionsmottagningen alltid per telefon. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården gör en bedömning av vårdbehovet, och klientens vård inleds på basis av den. Vid behov ges klienten en tid till mottagningen.

Gör så här om du miss­tän­ker en coro­na­vi­rus­smit­ta

Sociala medier