omaolo.fi

Coro­na­mot­tag­ning­ar­na

Gör så här om du misstänker en coronavirussmitta

I Soites område vårdas och testas förkylningspatienter och patienter med symptom på coronaviruset på infektionsmottagningarna vid hälsocentralerna samt på barnakuten vid Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Om du har ens lindriga symtom som passar in på coronaviruset, stanna hemma och kontakta oss elektroniskt eller per telefon! Kom inte till Soites verksamhetsställe utan att kontakta oss först.

Du kan kontakta oss elektroniskt genom att fylla i symtombedömningen för coronavirusinfektion på omaolo.fi. Om dina symtom kräver det kan dina kontaktuppgifter förmedlas till Soite. Alternativt kan du själv beställa tid till drive-in-teststationen via Omaolo-tjänsten. Länken för tidsbeställning erbjuds efter att du fyllt i symtombedömningen, ifall dina symtom förutsätter ett coronavirustest.

Gör en sym­tom­be­döm­ning i Omaolo-tjänsten

Eller ring oss:

Du kan också ringa oss och en yrkesutbildad person i Soite bedömer då ditt vårdbehov. Vid behov ber vi dig komma till mottagningen och till ett coronavirustest.

Vuxna, personer över 15 år som insjuknat:

Personer under 16 år som insjuknat:

Prov­tag­ning

Coronavirusprov tas vid Soites infektionsmottagningar och vid barnakuten. Drive-in-teststationer finns i Karleby, Vetil och Kannus.

Dri­ve-in-test­sta­tio­ner­na

Drive-in-teststationen i Karleby finns vid hörnet av gamla Libeckska sjukhuset (Mariegatan 28). Kör in på gården via Hälsovägen. Också provtagning av barn har i Karleby centraliserats till drive-in-teststationen.
 
Drive-in-teststationen i Kannus finns på adressen Lopotinkatu 2, 69100.
 
Drive-in-teststationen i Vetil finns på adressen Mäntöläntie 2, 69730 Tunkkari.

Filerna vid teststationerna är endast avsedda för coronavirusprovtagning och inga andra bedömningar görs i här. Coronavirusprov tas fortfarande också i separata utrymmen på Soites infektionsmottagningar.

I drive-in-filerna bör man läsa de instruktioner som ges och handla enligt dem. Det är förbjudet att köra in i drive-in-filerna om man inte har bokat tid.

Coronavirusprovtagning görs fortfarande också på Soites infektionsmottagningar i separata utrymmen.

Möj­ligt att få testre­sul­ta­ten per sms

Det är möjligt för klienter som testats i Soite att få sitt coronatestresultat som sms i sin mobiltelefon. Detta förutsätter samtycke av klienten.

Samtycke till att motta sms kan aktiveras elektroniskt i Soites Egenvårdstjänst: https://soite.terveytesi.fi/. Gå till ”Kontaktinformation” för att ge samtycket. För att sms ska kunna skickas krävs att du kryssar för båda rutorna som gäller sms (se bilden nedan).

På bil­den ses de rutor i Egen­vårds­tjäns­ten som ska krys­sas för
för att tes­re­sul­ta­tet ska kun­na skic­kas per sms.

Det lönar sig att i samband med detta kontrollera att de egna uppgifterna är à jour också i övrigt.

Coronatestresultaten kan också kontrolleras på Mina kanta-sidorna eller du kan kontakta din hälsostation för att fråga efter det. Det tar i medeltal 1-5 dygn innan resultatet kommer. Den testade bör vara i hemkarantän tills dess att testresultatet kommit.

Om ditt coronatestresultat är positivt kontaktar Soites enhet för förebyggande av infektioner dig per telefon.

Om ditt tillstånd försämras, kontakta Soites samjour tfn 06 826 4500 (personer som fyllt 16 år) eller barnakuten tfn 06 826 4444  (personer som inte ännu fyllt 16 år). Kom ihåg att berätta under telefonsamtalet att ett coronavirusprov tagits.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier