Coro­na­mot­tag­ning­ar­na

Gör så här om du misstänker en coronavirussmitta

I Soites område vårdas och testas förkylningspatienter och patienter med symptom på coronaviruset på infektionsmottagningarna vid hälsocentralerna samt på barnakuten vid Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Kontakta infektionsmottagningen och barnakuten alltid per telefon. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården gör en bedömning av vårdbehovet, och klientens vård inleds på basis av den. Vid behov får klienten en tid till mottagningen.

Vuxna, personer över 15 år som insjuknat:

Personer under 16 år som insjuknat:

Prov­tag­ning

En person som misstänker att hen smittats av coronaviruset eller som har förkylningssymtom ska alltid först ringa Soites rådgivningstelefon gällande coronaviruset. Vid behov får hen en tid till provtagning.

Coronavirusprov tas vid Soites infektionsmottagningar och vid barnakuten.

Dri­ve-in-test­sta­tion i Kar­le­by

Drive-in-teststationen ligger vid hörnet av gamla Libeckska sjukhuset vid Karleby hälsocentral (Mariegatan 28). Filerna vid teststationen är endast avsedda för coronavirusprovtagning och inga andra bedömningar görs i här. Coronavirusprov tas fortfarande också i separata utrymmen på Soites infektionsmottagningar. Också provtagning av barn har i Karleby centraliserats till drive-in-teststationen.

I drive-in-filerna bör man läsa de instruktioner som ges och handla enligt dem. Det är förbjudet att köra in i drive-in-filerna om man inte har bokat tid.

Möj­ligt att få testre­sul­ta­ten per sms

Det är möjligt för klienter som testats i Soite att få sitt coronatestresultat som sms i sin mobiltelefon. Detta förutsätter samtycke av klienten.

Samtycke för att motta sms kan aktiveras elektroniskt i Soites Egenvårdstjänst: https://soite.terveytesi.fi/. Gå till ”Kontaktinformation” för att ge samtycket. För att sms ska kunna skickas krävs att du kryssar för båda rutorna som gäller sms.

<kuva­tek­sti>

Det lönar sig att i samband med detta kontrollera att de egna uppgifterna är à jour också i övrigt.

Coronatestresultaten kan också kontrolleras på Mina kanta-sidorna eller du kan kontakta din hälsostation för att fråga efter det. Det tar i medeltal 1-5 dygn innan resultatet kommer. Den testade bör vara i hemkarantän tills dess att testresultatet kommit.

Om ditt coronatestresultat är positivt kontaktar Soites enhet för förebyggande av infektioner dig per telefon.

Om ditt tillstånd försämras, kontakta Soites samjour tfn 06 826 4500 (personer som fyllt 16 år) eller barnakuten tfn 06 826 4444  (personer som inte ännu fyllt 16 år). Kom ihåg att berätta under telefonsamtalet att ett coronavirusprov tagits.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier