omaolo.fi Vaccinationer
23.11.2021

Coro­na­prov­tag­ning­en är stängd lör 27.11.2021

Soi­te upp­da­te­rar pati­ent­da­ta­sy­ste­met Lifeca­re till en ny ver­sion lör­dag 27.11.2021 kl. 7–23. På grund av upp­da­te­ring­en av syste­met är coro­na­prov­tag­ning­en och coro­na­vac­ci­ne­ring­ar­na på paus lör 27.11.2021. Det går inte hel­ler att boka tider lör 27.11.2021 i den elektro­nis­ka Omaolo-tjänsten.

Coro­na­prov­tag­ning­en är öppen igen sön­dag 28.11.2021.

Upp­da­te­ring­en kan orsa­ka dröjs­mål och köer sär­skilt i barna­ku­ten och i sam­jou­ren, men ock­så i Soi­tes övri­ga tjäns­ter dagen i fråga.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier