omaolo.fi Vaccinationer

Coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på måndagseftermiddagar.

Soi­tes coronavaccinationsmätare

De som fått sin förs­ta vaccindos

83,7%
53228
(tota­la anta­let per­so­ner som får till­gång till vac­ci­net 63 594)
Har upp­da­te­rats:
Grup­per att vaccineras Läget Tid­ta­bel­len

Yrkes­ut­bil­da­de inom soci­al- och häl­so­vår­den vars arbe­te är för­knip­pat med coronaviruset.
Kom­plet­te­ran­de vac­ci­na­tio­ner ges enligt behov.

100%
Klart

Klart

Boen­de och per­so­nal vid enhe­ter för ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg för äldre.
Alla boen­de har vaccinerats.

100%
Klart

Inleddes 12.1.2021.

Över 80 år gam­la personer 
Vac­cin: Pfi­zer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

100%
Klart

Massvaccinationerna inleddes 4.2.2021.

75–79 år gam­la personer
Vac­cin: Pfi­zer-BioN­tec Comir­na­ty / Moder­na / AstraZeneca 

100%
Klart

Massvaccinationerna inleddes 3.3.2021.

70–74 år gam­la personer 
Vac­cin: Pfi­zer-BioN­tec Comir­na­ty / Moder­na / AstraZeneca 

98%
Pågår

Massvaccinationerna inleddes 17.3.2021.

65–69 år gam­la personer
Vac­cin: Pfi­zer-BioN­tec Comir­na­ty / Moder­na / AstraZeneca 

97%
Pågår

Inleds uppskattningsvis under våren 2021.

60–64 år gam­la personer
Vac­cin: Pfi­zer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

92%
Pågår

Inleds uppskattningsvis under våren 2021.

55–59 år gam­la personer
Vac­cin: Pfi­zer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

92%
Pågår

Inleds uppskattningsvis under våren 2021.

50–54 år gam­la personer
Vac­cin: Pfi­zer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

89%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 18.5.2021

45–49 år gam­la personer
Vac­cin: Pfi­zer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

86%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 25.5.2021

40–44 år gam­la personer
Vac­cin: Pfi­zer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

84%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 27.5.2021

35–39 år gam­la personer
Vac­cin: Pfi­zer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

77%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 3.6.2021

30–34 år gam­la personer
Vac­cin: Pfi­zer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

72%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 3.6.2021

25–29 år gam­la personer
Vac­cin: Pfi­zer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

69%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 8.6.2021

20–24 år gam­la personer
Vac­cin: Pfi­zer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

69%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 10.6.2021

16–19 år gam­la personer
Vac­cin: Pfi­zer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

74%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 8.6.2021

12–15 år gam­la personer
Vac­cin: Pfi­zer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

55%
Pågår

Tidsbokningen öppnas 9.8.2021

Över 12 år gam­la som har fått sin and­ra vaccindos.

70%
Pågår

Den andra vaccindosen ges 8-12 veckor efter den första.

Länk: Vac­ci­na­tio­ner per områ­de och ålders­grupp (THL)

Risk­grupp 1 under­lig­gan­de sjuk­do­mar (nog­gran­na beskriv­ning­ar på THL:s webb­plats)

Risk­grupp 2 under­lig­gan­de sjuk­do­mar (nog­gran­na beskriv­ning­ar på THL:s webb­plats)

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier