14.07.2020

Coro­na­vi­rus­prov av per­so­ner under 16 år tas vid barnakuten

Från och med 15.7.2020 tas coronavirusprov av personer under 16 år på barnakuten vid Mellersta Österbottens centralsjukhus. De andra familjemedlemmarna, både barn och vuxna, kan testas på samma besök vid barnakuten.

Soites barnakut är öppen 24/7, dvs. dygnet runt varje dag på året. Kontakta barnakuten alltid per telefon innan du kommer till enheten, tfn 06 826 4444.

Coronavirusprov av personer över 16 år tas vid infektionsmottagningen vid huvudhälsostationen i Karleby.

Infektionsmottagningarna vid hälsocentralerna i Vetil och Kannus tar coronavirusprov av förkylningspatienter och patienter med symtom på coronaviruset oberoende av patientens ålder.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier