omaolo.fi
02.11.2020

Den elektro­nis­ka tids­be­ställ­ning­en till coro­na­vi­rus­test utvid­gas till hela Soi­tes område

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har haft ett pilotprojekt med elektronisk tidsbeställning till coronavirustest vid drive-in-teststationen i Karleby. Den elektroniska tidsbeställningen har varit kopplad till Omaolo-tjänsten. Eftersom erfarenheterna från pilotprojektet varit positiva har man beslutat utvidga den elektroniska tidsbeställningen till hela Soites område.

Från och med måndag 2.11.2020 är det möjligt att också beställa tid elektroniskt till drive-in-teststationerna vid infektionsmottagningarna i Kannus och Vetil. Du kommer till tidsbeställningssystemet via symtombedömningen i Omaolo-tjänsten ifall symtombedömningen rekommenderar ett test.

Tjänsten fungerar så att en person som har symtom som tyder på coronaviruset fyller i symtombedömningen i Omaolo. Omaolo bedömer på basis av svaren hur sannolikt det är att klienten har en coronavirussmitta. Vid behov erbjuds klienten möjlighet att själv beställa tid till Soites coronavirusprovtagning. Den elektroniska tidsbeställningen till coronavirustest förmedlas till Soites tidsbeställningsbok via Soites Egenvårdstjänst. Den elektroniska tidsbeställningen fungerar med säker identifiering.

Symtombedömningen för coronavirusinfektion i Omaolo och den elektroniska tidsbeställningen fungerar parallellt med Soites coronarådgivningsnummer.

Vi rekommenderar fortfarande att invånarna i Soites område kontaktar Soite också om de har endast lindriga symtom som tyder på coronavirussmitta. I fortsättningen kan du kontakta Soite genom att fylla i symtombedömningen för coronaviruset i Omaolo. Om dina symtom kräver det, kan dina kontaktuppgifter förmedlas till Soite. Alternativt kan du själv beställa tid via Omaolo till en drive-in-teststation. Coronarådgivningsnumret är fortfarande öppet vardagar kl. 8-17 och under veckosluten kl. 8-16 på numret 06 828 7499. Det är förbjudet att köra in på drive-in-filen om man inte beställt tid.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier