omaolo.fi Vaccinationer
16.02.2021

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smit­tan är en fort­satt smit­ta för­knip­pad med smitt­ked­jan i Skel­l­ef­teå. Den smit­ta­de var redan i karantän.

Det har kom­mit 15 smit­tor till Soi­tes områ­de från smitt­ked­jan i Skel­l­ef­teå och des­sa har lett till en smitt­sprid­ning på tre fall. Sam­man­lagt är det allt­så frå­ga om 18 smit­tor. Hit­tills har nio av des­sa smit­tor kon­sta­te­rats vara orsa­ka­de av det mute­ra­de viru­set med ursprung i Storbritannien.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

  • Tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk
  • Håll avstånd till andra människor
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning i ett tidigt skede och också om du bara har lindriga symtom
  • Ladda ner och använd Coronablinkern
  • Låt dig vaccineras när det är din tur.

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

  • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv 
  • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppet vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, bör du kontakta Soites samjour, tfn 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier