omaolo.fi Vaccinationer
27.02.2021

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de samt en even­tu­ell expo­ne­ring på polis­sta­tio­nen i Karleby

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smitt­käl­lan är känd.

En even­tu­ell exponeringssituation:

  • tisdag 23.2.2021 kl. 14-15 i lobbyn på polisstationen i Karleby. Vi ber att de som vistats i lobbyn vid denna tidpunkt följer med sina symtom och söker sig med låg tröskel till coronavirusprovtagning.

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

  • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
  • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppen vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, kontakta Soites jourhjälpsnummer, tfn 116 117.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

  • Tvätta dina händer eller använd handsprit ofta
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk
  • Håll ett avstånd på 2 meter till andra människor
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning i ett tidigt skede och också om du bara har lindriga symtom
  • Ladda ner och använd Coronablinkern
  • Låt dig vaccineras när det är din tur.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier