23.10.2020

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes område

Det har konstaterats en ny coronavirussmitta i Soites område. Smittan är förknippad med en tidigare smittkedja och den smittade var redan i karantän. Det har alltså inte skett nya exponeringar.

Det har konstaterats sammanlagt 83 coronavirussmittor i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt under hela pandemin.

Det är vik­tigt att söka sig till test­ning ock­så om man har lind­ri­ga symtom!

Soite kan kontaktas genom att fylla i en symtombedömning för coronavirussymtom i Omaolo-tjänsten (omaolo.fi). Om dina symtom kräver det, kan dina kontaktuppgifter förmedlas till Soite. Alternativt kan du själv beställa tid via Omaolo till drive-in-teststationen i Karleby. Coronarådgivningsnumret är öppet vardagar kl. 8-17 och under veckosluten kl. 8-16 på numret 06 828 7499.

Var och en kan hjäl­pa före­byg­ga smittor

I Soites område gäller en utvidgad rekommendation om att använda ansiktsmask. En ansiktsmask är ett sätt att förhindra coronaviruset från att spridas.

Det är fortfarande av största vikt att:

  • hålla säkerhetsavstånd på 1-2 meter alltid när det är möjligt
  • att iaktta god handhygien
  • att hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk
  • att undvika att röra sig i ansiktet
  • att undvika offentliga platser om man har symtom.
koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier