05.10.2020

Det har kon­sta­te­rats nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Det har konstaterats sammanlagt åtta nya coronavirussmittor under veckoslutet i Soites område. Fem av de smittade bor i Soites område. Största delen av smittorna hör till den omfattande smittkedjan som har sitt ursprung i Vasa. Smittkedjorna är kända, och kartläggningen av de exponerade pågår fortfarande. Ungefär tvåhundra personer är i karantän. Alla smittade har endast lindriga symtom och de vårdas hemma.

Bland de exponerade finns personer som arbetar i Soite. De har satts i karantän. Personlig skyddsutrustning har varit i bruk i klientsituationer.

Det har konstaterats sammanlagt 14 coronavirussmittor i Soites område under de två senaste veckorna. Det har konstaterats sammanlagt 55 coronavirussmittor i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt under hela pandemin. Incidensen är för närvarande 17,9/100 000 invånare när det gäller de senaste 14 dagarna i Soites område. Coronaberedskapsgruppen har möte i dag måndag 5.10.2020 kl. 12. Efter det informerar vi närmare om situationen.

Eftersom coronavirussituationen närmar sig upptrappningsfasen, rekommenderar Soite starkt ett allmänt bruk av ansiktsmask i offentliga lokaler, i affärer och på andra platser när man uträttar ärenden utanför hemmet. Länk: Så här använder du ansiktsmask på korrekt sätt.

Man bör söka sig till test ock­så om man har lind­ri­ga symtom

Om du har ens lindriga symtom som tyder på coronaviruset, stanna hemma och kontakta oss! Ring coronarådgivningsnumret 06 828 7499, och en yrkesutbildad person i Soite bedömer ditt vårdbehov. Vid behov ber vi dig komma till en mottagning och på coronavirustest.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier