20.11.2020

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Det har konstaterats tre nya coronavirussmittor i Soites område. Smittorna är förknippade med den tidigare smittkedjan i Kronoby.

Smittkedjorna är i huvudsak klarlagda, men utredningarna fortsätter ännu. Exponerade personer har satts i karantän och uppmanats gå på coronavirustest. En av smittorna är förknippad med en exponering på en arbetsplats och det har inletts riktade coronavirustester på arbetsplatsen.

Det har nu konstaterats sammanlagt 118 coronavirussmittor i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt under hela pandemin.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier