15.10.2020

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de

Det har konstaterats två nya coronavirussmittor i Soites område. De som exponerats för viruset har kartlagts och satts i karantän. Inga patienter med coronavirussjukdomen vårdas på Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Det har nu konstaterats sammanlagt 77 coronavirussmittor i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt under hela pandemin.

Mot­tag­ning­en i Björk­ha­gen är stängd till och med 23.10

Soite stärker verksamheten på infektionsmottagningarna genom att smidigt flytta personalresurser. Mottagningen i Björkhagen är stängd vecka 43 (19 - 23.10). På så sätt flyttas hälso- och sjukvårdspersonal till coronaarbetet.

Redan överenskomna tider flyttas över till huvudhälsostationen i Karleby. Klienterna informeras om ändringen personligen. Också samtalen till hälsostationen i Björkhagen styrs under stängningen till huvudhälsostationen i Karleby.

Beslut om att eventuellt fortsätta med stängningen fattas senare.

Man bör söka sig till test ock­så om man har lind­ri­ga sym­tom

Vi rekommenderar fortfarande att invånarna i Soites område kontaktar Soite också om de har endast lindriga symtom som tyder på coronavirussmitta. Soite kan kontaktas genom att fylla i en symtombedömning för coronavirussymtom i Omaolo-tjänsten (omaolo.fi). Om symtomen kräver det, kan dina kontaktuppgifter förmedlas till Soite. Alternativt kan du själv beställa tid via Omaolo till drive-in-teststationen i Karleby. Coronarådgivningsnumret är fortfarande öppet vardagar kl. 8-17 och under veckosluten kl. 8-16 på numret 06 828 7499.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier