omaolo.fi Vaccinationer
29.12.2020

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de — Vac­ci­na­tio­ner inleds i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­to­ked­jor­na har utretts och de expo­ne­ra­de kartlagts.

Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Sam­man­lagt har under hela pan­de­min nu kon­sta­te­rats 152 coro­na­vi­russmit­tor i hela Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjukvårdsdistrikt.

Vac­ci­na­tio­ner inleds i Soi­tes område

Det förs­ta par­ti­et av coro­na­vac­cin anlän­der till Soi­te ons­da­gen 30.12 och inom Soi­te inleds coro­na­vac­ci­na­tio­ner sam­ma dag. Vac­ci­na­tion av per­so­na­len inleds vid enhe­ter som utför vård­ar­be­te i direkt­kon­takt med coronapatienter.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier