omaolo.fi Vaccinationer
25.03.2020

Du som är över 70, beak­ta vän­li­gen det föl­jan­de i coronavirussituationen!

Mel­lers­ta Öster­bot­tens soci­al- och häl­so­vårds­sam­kom­mun Soi­te påmin­ner om instruk­tio­nen som rege­ring­en gett. Den för­plik­tar dem som är över 70 år till att und­vi­ka när­kon­takt med and­ra och att stan­na hem­ma i karan­tän­lik­nan­de förhållanden.

  • Man bör undvika folkskaror och offentliga platser.
  • Om det är nödvändigt att själv gå till butiken eller apoteket, är det bra att göra det när det inte är så många andra kunder där. Man bör hålla minst en meters avstånd till andra människor.
  • Gå inte på besök hos någon. Man kan prata med barnbarn och andra släktingar per telefon eller ringa videosamtal och skicka meddelanden. Yles program Seniorit somessa ger bra tips om att ringa videosamtal.
  • Sköt om handhygienen på ett effektiverat sätt.
  • Under undantagstillståndet kan man inte gå på kaffe med sina bekanta, grunda en bingogrupp eller samlas för att spela Pidro.
  • Man får vara ute om man inte är i närkontakt med andra människor. Det gör också gott att göra några gymparörelser.
  • Var och en av oss kan genom våra egna handlingar förhindra sjukdomen från att sprida sig.

Kom ihåg att du kan all­tid ringa oss

  • Rådgivningstelefonen för äldre svarar på praktiska frågor om coronasituationen, t.ex. "Var kan jag beställa butiksservice?" eller "Hur sköter jag apoteksärenden?" Telefonnumret är 06 828 7288, öppen vardagar kl. 9-15. På samma nummer ges också psykisk första hjälp.
  • På detta nummer ges inga vårdanvisningar vid misstanke om coronavirusinfektion eller om behandling – i dessa ärenden får du hjälp av Soites rådgivningstelefon gällande coronaviruset 06 828 7499 varje dag kl. 8-20.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier