Efter prov­tag­ning

Efter coronavirusprovtagning bör du vara i hemkarantän tills provsvaret kommit. Det tar i medeltal 1-5 dygn att få resultatet. Du kan få ditt testresultat från coronavirustetet som sms i din mobil, du kan kontrollera det på Mina Kanta-sidorna eller du kan kontakta din hälsostation för att fråga om resultatet.

Om ditt testresultat är positivt, ringer Soites enhet för förebyggande av infektioner dig.

Om ditt tillstånd försämras, kontakta Soites samjour tfn 06 826 4500 (personer som fyllt 16 år) eller barnakuten tfn 06 826 4444 (personer som inte ännu fyllt 16 år). Kom ihåg att då nämna att du testats för coronaviruset.

Om du dia­gnos­ti­se­ras med coronavirussjukdomen

Om resultatet från ett coronavirustest är positivt, kontaktar Soites enhet för förebyggande av infektioner dig per telefon för att diskutera fortsatta åtgärder. Soites enhet för förebyggande av infektioner följer med ditt hälsotillstånd aktivt under hela hemisoleringen. Hälsotillståndet hos en person med coronavirussjukdomen kan förändras snabbt och det är därför viktigt att följa med symtomen dagligen.

Bud­dy Care-mobi­lap­pli­ka­tio­nen används för att föl­ja med ditt tillstånd

När coronavirussjukdomen diagnostiserats, får du anvisningar från Soites enhet för förebyggande av infektioner om att ladda ner mobilapplikationen Buddy Care till din smarttelefon. Applikationen används för att samla uppgifter om hur dina symtom utvecklas under hemisoleringen. Ifall de gränsvärden som yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställt för symtomen överskrids, får personalen på Soites enhet för förebyggande av infektioner ett larm om detta i sitt eget program, och du får hjälp vid rätt tidpunkt.

Du kan också använda Buddy Care för att vara i kontakt med vårdpersonalen. Vårdpersonalen kan likaså vara i kontakt med dig via applikationen. Via applikationen får du alltså lätt kontakt med yrkesutbildade personer i Soite.

Mobilapplikationen kan också användas för att skicka viktig och aktuell information om coronaviruset.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier