omaolo.fi
05.11.2020

En mobi­lap­pli­ka­tion till hjälp i upp­följ­ning­en av coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter som är i hemi­so­le­ring i Soite

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har inlett uppföljning av patienter med coronavirussjukdomen med en mobilapplikation. Applikationen underlättar uppföljningen av dem som insjuknat i coronavirussjukdomen och gör det möjligt för dem att kommunicera med yrkesutbildade i Soite.   

Hälsotillståndet hos en person med coronavirussjukdomen kan förändras snabbt. Det är därför viktigt att följa med symtomen dagligen. När coronavirussjukdomen diagnostiserats, får den insjuknade anvisningar från Soites enhet för förebyggande av infektioner om att ladda ner mobilapplikationen BuddyCare till sin smarttelefon. Applikationen används för att samla uppgifter om hur symtomen hos den som insjuknat i coronavirussjukdomen utvecklas under hemisoleringen. Ifall de gränsvärden som yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställt för symtomen överskrids, får personalen på Soites enhet för förebyggande av infektioner ett larm om dessa i sitt eget program, och den som insjuknat får hjälp vid rätt tidpunkt.

Utöver symtomenkät kan den som insjuknat i coronavirussjukdomen använda BuddyCare-applikationen för att vara i kontakt med vårdpersonalen. Vårdpersonalen kan likaså vara i kontakt med den som insjuknat. Applikationen ger de insjuknade sinnesro eftersom de vet att yrkesutbildade personer följer med deras hälsotillstånd på distans och vet att de kan vid behov lätt kontakta en yrkesutbildad person i Soite via applikationen. Via mobilapplikationen kan Soite också dela viktigt och aktuell information till dem som använder applikationen.

Mobilapplikationen underlättar vårdpersonalens arbete genom att symtomenkäterna automatiseras. Hittills har de insjuknade kontaktats per telefon och uppgifter samlats manuellt i en tabell. Tack vare applikationen behöver personalen inte ringa så många samtal och mer resurser frigörs till spårningen av infektioner.

Mobilapplikationen BuddyCare har tidigare varit i bruk på inremedicinska polikliniken i Soite hos patienter som ska komma för koloskopi. Under våren 2020 utvecklade Buddy Healthcare en version av applikationen som sjukhusen kan använda för att på distans följa med symtomen hos dem som insjuknat. Soite tog i bruk systemet för uppföljning av symtomen hos personer med coronavirussjukdomen i november.

Soite har aktivt utnyttjat elektroniska kanaler i coronavirussituationen: det är möjligt att beställa tid till ett coronavirustest till Soites drive-in-testation via Omaolo-applikationen och man kan få resultatet från ett coronavirustest i sin mobil. Genom BuddyCare-applikationen får också de som insjuknat i coronavirussjukdomen tillgång till elektroniska tjänster. De elektroniska tjänsterna kompletterar de övriga praxisen i fråga om vård och om att uträtta ärenden i Soite.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier