omaolo.fi Vaccinationer
14.03.2020

En per­son har smit­tats av coro­na­vi­ru­set i MÖCS

Ett labo­ra­to­rie­be­kräf­tat fall av coro­na­vi­ru­set har kon­sta­te­rats i Soi­te. Smit­tan här­stam­mar från Sverige.

Pati­en­ten är hem­ma i iso­le­ring och är i gott skick. Tio när­kon­tak­ter har utsatts för smittan.

Soi­te fort­sät­ter utre­da situ­a­tio­nen och kon­tak­ta när­kon­tak­ter till­sam­mans med Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd (THL).

THL föl­jer med det inter­na­tio­nel­la läget och upp­da­te­rar föl­jan­de webb­plats med aktu­ell infor­ma­tion:
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Tilläggs­in­for­ma­tionInfor­ma­tion om sjuk­do­men:
Coro­na­vi­ru­set covid-19: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och-mikrober/virussjukdomar/coronaviruset-covid-19

Van­li­ga frå­gor om coro­na­vi­ru­set covid-19:
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/vanliga-fragor-om-coronaviruset-covid-19

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier