omaolo.fi
04.09.2020

En rekom­men­da­tion om att använ­da ansiktsmask

Har uppdaterats 13.1.2021

Soite är på basnivån i fråga om coronavirusepidemin. I Mellersta Österbottens landskap gäller en utvidgad rekommendation om att använda ansiktsmask.

Användning av ansiktsmask rekommenderas för personer som är över 12 år:

 • i offentliga lokaler som t.ex. affärer och i andra lokaler utanför hemmet
 • i kollektivtrafiken och vid transport av personer som hör till en riskgrupp
 • vid andra stadiets läroinrättningar (yrkesskolor och gymnasier) och vid yrkeshögskolor och universitet
 • när man söker sig till ett coronavirustest
 • när man återvänder till Finland från ett riskland.
 • Ansiktsmask kan fortfarande användas också i andra situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånden.

Användning av ansiktsmask är ett sätt att förhindra coronaviruset från att spridas.

Förebygg spridningen av coronaviruset:

 • Om du har symtom, stanna hemma och sök dig till test i ett tidigt skede och också om du har endast lindriga symtom
 • Använd mask
 • Tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta
 • Hosta i ärmen eller i en näsduk
 • Håll avstånd till andra människor
 • Ladda ner och använd Coronablinkern
 • Låt dig vaccineras när det är din tur

Länkar:

Så här använder du ansiktsmask på korrekt sätt

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier