omaolo.fi Vaccinationer
04.09.2020

En rekom­men­da­tion om att använ­da ansikts­mask i området

Har upp­da­te­rats 5.1.2022

I Mel­lers­ta Öster­bot­tens land­skap gäl­ler en omfat­tan­de rekom­men­da­tion om att använ­da ansikts­mask. Använd­ning av ansikts­mask är ett sätt att för­hind­ra sprid­ning­en av coronavirussmittor.

Använd­ning av ansikts­mask rekom­men­de­ras för alla per­so­ner som är över 12 år, ock­så för dem som vaccinerats:

 • på offentliga platser/i offentliga lokaler som t.ex. affärer och andra ställen utanför hemmet
 • i lågstadierna i området från och med årskurs 5 och uppåt
 • i högstadierna i området (årskurserna 7-9)
 • vid läroanstalter på andra stadiet (yrkesskolor och gymnasier) samt vid högskolor och universitet i området
 • i kollektivtrafiken, vid skoltransporter och vid transport av personer som hör till en riskgrupp
 • när man uträttar ärenden vid social- och hälsovårdsenheter
 • när man söker sig till ett coronavirustest
 • när man återvänder till Finland från ett riskland
 • användning av ansiktsmask rekommenderas också i andra situationer, både inom- och utomhus, när det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

 • Om du har symtom, stanna hemma och sök dig till test i ett tidigt skede och också om du har endast lindriga symtom
 • Använd mask
 • Tvätta dina händer
 • Hosta i ärmen eller i en näsduk
 • Håll ett avstånd (2 meter!) till andra människor
 • Ladda ner och använd Coronablinkern
 • Låt dig vaccineras när det är din tur

Län­kar:

Så här använ­der du ansikts­mask på kor­rekt sätt

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier