04.09.2020

En rekom­men­da­tion om att använ­da ansikts­mask

Uppdaterat 14.9.2020

I Mellersta Österbottens landskap råder en rekommendation om att använda ansiktsmask; trots att situationen är lugn i området, är det sannolikt att det förekommer enskilda coronavirussmittor under hösten. Rekommendationen om ansiktsmasker gäller alltså i förebyggande syfte.

Användning av ansiktsmask rekommenderas för personer som är över 15 år:

  • i kollektivtrafiken och vid transport av personer som hör till en riskgrupp
  • när man söker sig till ett coronavirustest
  • när man återvänder till Finland från ett riskland.
  • Ansiktsmask kan fortfarande användas också i andra situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånden.

Ansiktsmask är ett sätt att förhindra coronaviruset från att spridas.
Det är dock av största vikt att fortfarande:

  • hålla säkerhetsavstånd på 1-2 meter alltid när det är möjligt
  • att tvätta händerna
  • att hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk
  • att undvika att röra sig i ansiktet
  • att undvika offentliga platser om man har symptom.

Länkar:

Så här använder du ansiktsmask på korrekt sätt

Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier