omaolo.fi Vaccinationer
04.09.2020

En rekom­men­da­tion om att använ­da ansiktsmask

Har upp­da­te­rats 3.3.2021

Soi­te är på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. I Mel­lers­ta Öster­bot­tens land­skap gäl­ler en utvid­gad rekom­men­da­tion om att använ­da ansiktsmask.

Använd­ning av ansikts­mask rekom­men­de­ras för per­so­ner som är över 12 år:

 • i offentliga lokaler som t.ex. affärer och i andra lokaler utanför hemmet
 • i kollektivtrafiken och vid transport av personer som hör till en riskgrupp
 • vid andra stadiets läroinrättningar (yrkesskolor och gymnasier) och vid yrkeshögskolor och universitet
 • i högstadier i området (elever i årskurserna 7 till 9)
 • när man söker sig till ett coronavirustest
 • när man återvänder till Finland från ett riskland.
 • Ansiktsmask kan fortfarande användas också i andra situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånden.

Använd­ning av ansikts­mask är ett sätt att för­hind­ra coro­na­vi­ru­set från att spridas.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

 • Om du har symtom, stanna hemma och sök dig till test i ett tidigt skede och också om du har endast lindriga symtom
 • Använd mask
 • Tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta
 • Hosta i ärmen eller i en näsduk
 • Håll avstånd till andra människor
 • Ladda ner och använd Coronablinkern
 • Låt dig vaccineras när det är din tur

Län­kar:

Så här använ­der du ansikts­mask på kor­rekt sätt

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier