omaolo.fi Vaccinationer
23.09.2020

Ett nytt coronavirusfall

I Soi­tes områ­de har det kon­sta­te­rats ett nytt coro­na­vi­rus­fall i dag 23.9.2020. Smit­tan är rela­te­rad till den tidi­ga­re smitt­ked­jan som kon­sta­te­ra­des under vec­ko­slu­tet, och inga nya per­so­ner har expo­ne­rats för viru­set. Den smit­ta­de per­so­nen befin­ner sig i hem­ka­ran­tän. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 45 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjukvårdsdistrikt.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier