omaolo.fi Vaccinationer
17.02.2021

Even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner för­knip­pat med coro­na­vi­rus­smit­tan i Hermes

Ishoc­key­la­get Her­mes från Kar­le­by expo­ne­ra­des för coro­na­vi­ru­set under en spel­re­sa till Öst­ra Fin­land 12–13.2.2021. Lagen sat­tes i fri­vil­lig karan­tän på grund av den even­tu­el­la expo­ne­ring­en och hän­vi­sa­des till prov­tag­ning. En av spe­lar­na gav ett posi­tivt prov och hela laget sat­tes följakt­li­gen i karan­tän enligt smittskyddslagen.

Smit­tan kan ha lett till expo­ne­ring för coro­na­vi­ru­set på föl­jan­de platser:

  • sön 14.2.2021 kl. 19-20: Restaurangen Friends & Brgrs i Jakobstad
  • mån 15.2.2021 kl. 11-12: Restaurangen vid yrkeshögskolan Centria i Karleby

Inga när­kon­tak­ter har före­kom­mit under mål­ti­der­na, men expo­ne­ring för viru­set är ändå möjligt.

Vi ber att de som besökt de ovan­nämn­da plat­ser­na föl­jer med sina sym­tom och söker sig med låg trös­kel till coronavirusprovtagning.

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning genast ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

  • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
  • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppet vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, bör du kontakta Soites samjour, tfn 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier