omaolo.fi Vaccinationer
30.07.2021

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de — lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har uppdaterats

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Två pati­en­ter som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats med föl­jan­de uppgifter:

  • 20.7 Skolmuseet Pedagogiet, Karleby kl. 13-14
  • 20.7 Prisma, Karleby kl. 19.00-19.30
  • 20.7 kl. 13 - 21.7 kl. 12 campingplatsen Kokkola Camping

Lis­tan över alla even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats https://korona.soite.fi/sv/eventuella-exponeringsplatser/

Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom

Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du bara har lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set.

Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan behän­digt bokas i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier