omaolo.fi Vaccinationer
31.03.2021

Even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner för coro­na­vi­ru­set i Karleby

Coro­na­vi­russmit­tor­na vi har med­de­lat om ons­dag 31.3.2021 kan ha lett till expo­ne­ring för coro­na­vi­ru­set på föl­jan­de ställen:

  • Lör 27.3 kl. 20.30-21.30 Pedrina's Tex Mex Restaurant
  • Mån 29.3 kl. 17-18 i Vittsar vid Shell Helmisimpukka

Vi ber att de som varit vid de ovan­nämn­da stäl­le­na föl­jer med sina sym­tom och med låg trös­kel söker sig till coronavirusprovtagning.

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

  • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
  • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppet vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, ring Soites jourhjälpsnummer 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier