omaolo.fi Vaccinationer
19.03.2021

Det har kon­sta­te­rats fem nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats fem nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Fal­len är för­knip­pa­de med ett frakt­far­tyg som kom­mit från utlan­det. De som har expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts och unge­fär tio per­so­ner har satts i karantän.

Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

  • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
  • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppet vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, kontakta Soites jourhjälpsnummer, tfn 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier