omaolo.fi Vaccinationer
10.08.2021

Det har kon­sta­te­rats fyra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område

Det har kon­sta­te­rats fyra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. En pati­ent som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats med föl­jan­de uppgifter:

  • ons 4.8 kl. 13.50-14.15 polikliniken för kvinnosjukdomar, Mellersta Österbottens centralsjukhus, Karleby
  • fre 6.8 kl. 13.15-13.40 lobbyn vid Karleby huvudhälsostation (det s.k. episodteamet/episoditiimi)

Dess­utom upp­da­te­rar vi en av de even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner­na vi infor­me­ra­de om i går. Den even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­nen har skett på Veho i Kar­le­by 4–6.8 kl. 12–15. Inte på Kokko­lan Auto­hu­ol­to som vi infor­me­ra­de i går.

Vi ber att de som varit på en even­tu­ell expo­ne­rings­plats föl­jer med sina sym­tom och med låg trös­kel söker sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. Om du inte har sym­tom behö­ver du inte kon­tak­ta Soi­te per tele­fon även om du varit på en even­tu­ell expo­ne­rings­plats. Det räc­ker med att du föl­jer coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na, dvs. mins­kar anta­let när­kon­tak­ter så myc­ket som möj­ligt och und­vi­ker onö­di­ga sam­man­koms­ter, använ­der ansikts­mask omsorgs­fullt, hål­ler ett säker­hets­av­stånd på två meter och skö­ter hand­hy­gi­e­nen. Om du har ens lind­ri­ga sym­tom, bör du boka tid för coronaprovtagning.

Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan behän­digt bokas i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier