omaolo.fi Vaccinationer
30.03.2020

Häl­so­central­mot­tag­ning­ar­na betjä­nar fort­fa­ran­de ock­så i icke-bråds­kan­de ärenden

Soi­tes häl­so­central­mot­tag­ning­ar betjä­nar kli­en­ter fort­fa­ran­de ock­så i icke-bråds­kan­de ären­den, men under coro­na­vi­ru­se­pi­de­min är det inte möj­ligt att uträt­ta ären­den vid luc­kan. Vi ber att ni kon­tak­tar oss anting­en per tele­fon eller via e‑tjänster. Även vår­den genom­förs på distans.

Bråds­kan­de ären­den sköts fort­fa­ran­de på mot­tag­ning­ar- na, ifall ären­det inte kan skö­tas på distans. Vi ber dig att ock­så i ett sådant fall kon­tak­ta oss per tele­fon eller via e‑tjänsterna innan du kom­mer till mot­tag­ning­en.
Kon­takt­upp­gif­ter­na till din häl­so­sta­tion finns här.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier