omaolo.fi

Infor­ma­tion om coronavirus

Symptom på coronaviruset kan vara: 

Vissa patienter har också haft störningar i smak- och luktsinnet i samband med sjukdomen.

Soite följer kontinuerligt med coronavirussituationen. Den senaste informationen och de senaste  instruktionerna finns alltid på Institutet för hälsa och välfärd Thl:s webbplats:  

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Van­li­ga frå­gor om coro­na­vi­ru­set COVID-19:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/vanliga-fragor-om-coronaviruset-covid-19

Län­kar

Infor­ma­tion om coro­na­vi­ru­set på oli­ka språk

Infor­ma­tion om vac­ci­ner mot covid-19 (ECDC)

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier