omaolo.fi Vaccinationer
19.02.2021

Inga nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de — en pati­ent med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das på MÖCS

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. En pati­ent som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus. 

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset: 

  • Tvätta dina händer eller använd handdesinfektionsmedel ofta 
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk 
  • Håll avstånd till andra människor 
  • Använd mask 
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning i ett tidigt skede och också om du bara har lindriga symtom 
  • Ladda ner och använd Coronablinkern 
  • Låt dig vaccineras när det är din tur. 

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom: 

  • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv  
  • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppet vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, bör du kontakta Soites samjour, tfn 116 117. 
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier