omaolo.fi Vaccinationer
30.04.2020

Kom ihåg coro­na­sä­ker­hets­an­vis­ning­ar­na även under valborg

Situ­a­tio­nen angå­en­de coro­na­vi­ru­set är för när­va­ran­de sta­bil inom Soi­tes områ­de. Tack för att ni följt säker­hets­an­vis­ning­ar­na och för att ni fort­sät­ter göra det fram­ö­ver! Kom allt­så ihåg coro­na­sä­ker­hets­an­vis­ning­ar­na även under valborg!

  • Man får inte samlas i grupper på fler än 10 personer, detta gäller även utomhus.
  • Kom ihåg säkerhetsavstånd: håll cirka två meters avstånd till andra personer.
  • Undvik besök och håll hellre kontakt med vänner och närstående genom att ringa.
  • Kom ihåg att iaktta god handhygien: tvätta händerna med tvål ofta och noggrant (20 s). Använd handdesinficering om du inte kan tvätta händerna.
  • För alla riskgrupper gäller samma rekommendationer som för över 70-åringar, dvs. stanna hemma under närmast karantänliknande förhållanden och undvik närkontakt med andra.

Trev­lig valborg! 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier