30.04.2020

Kom ihåg coro­na­sä­ker­hets­an­vis­ning­ar­na även under val­borg

Situationen angående coronaviruset är för närvarande stabil inom Soites område. Tack för att ni följt säkerhetsanvisningarna och för att ni fortsätter göra det framöver! Kom alltså ihåg coronasäkerhetsanvisningarna även under valborg!

  • Man får inte samlas i grupper på fler än 10 personer, detta gäller även utomhus.
  • Kom ihåg säkerhetsavstånd: håll cirka två meters avstånd till andra personer.
  • Undvik besök och håll hellre kontakt med vänner och närstående genom att ringa.
  • Kom ihåg att iaktta god handhygien: tvätta händerna med tvål ofta och noggrant (20 s). Använd handdesinficering om du inte kan tvätta händerna.
  • För alla riskgrupper gäller samma rekommendationer som för över 70-åringar, dvs. stanna hemma under närmast karantänliknande förhållanden och undvik närkontakt med andra.

Trevlig valborg!

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier