Soi­tes coronavirushemsida

Situationsbild

Har uppdaterats 29.11.2020

 • Situationen i dag: en ny smitta (29.11.2020)
 • Den senaste coronavirussmittan konstaterades: 29.11.2020 (1 smitta)
 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 
  26 (29.11.2020)
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen/100 000 invånare: 
  33 (29.11.2020)
 • Ungefär 1 % av coronavirustesterna är positiva.
 • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 
  135 (Länk: Statistik)
 • Smittkedjornas spårbarhet över 80 %
 • Epidemins fas i Mellersta Österbotten: accelerationsfasen
 • Soites rekommendation om att använda ansiktsmask
 • Rekommendation om distansarbete: rekommenderas att distansarbete utnyttjas om möjligt.
 • Begränsningar gällande sammankomster: sammankomster på över 20 personer bör inte ordnas. Masker används vid mindre sammankomster ifall säkerhetsavstånd inte kan hållas. Vänligen undvik att ordna onödiga privata sammankomster.
 • Rekommendation gällande hobbyverksamhet: När det gäller hobbyverksamhet för personer som är över 20 år rekommenderas det att all hobbyverksamhet inomhus i grupper på över 20 personer avbryts för perioden 30.11 – 21.12. Rekommendationen gäller inte sådan hobbyverksamhet för vuxna där säkerhetsavstånden mellan deltagarna de facto hålls under hela träningen. När det är möjligt, lönar det sig att flytta hobbyverksamheten utomhus. Hobbyverksamheten för barn och ungdomar kan fortsätta, men säkerhetsavstånden ska hållas och hygienpraxis iakttas. Det rekommenderas att spel- och turneringsverksamhet ordnas utan publik.
 • Rekommendation gällande resor: det rekommenderas att alla onödiga resor undviks.
 • Rekommendation gällande fester i juletider: Det rekommenderas att fester ordnas på distans, med masker och med vederbörliga försiktighetsåtgärder. Länk till meddelandet gällande fester i jultider.
 • OBS: Särskild rekommendation av områdets myndighetsgrupp för Kronoby-området: Samlingar på över tio vuxna bör undvikas i Kronoby-området. Rekommendationen gäller också tillställningar i familjekretsen. Denna starka rekommendation gäller till 30.11.2020.

Gör så här om du har symp­tom på coronaviruset

Stanna hemma och kontakta oss också vid lindriga symptom som passar in på coronaviruset! Kom inte till Soites verksamhetsställe innan du kontaktat oss.

Ta kon­takt elektroniskt:

Du kan kontakta oss elektroniskt genom att fylla i symtombedömningen för coronavirusinfektion på omaolo.fi. Om dina symtom kräver det kan dina kontaktuppgifter förmedlas till Soite. Alternativt kan du själv beställa tid till drive-in-teststationen via Omaolo-tjänsten. Länken för tidsbeställning erbjuds efter att du fyllt i symtombedömningen, ifall dina symtom förutsätter ett coronavirustest.

Gör en symtombedömning och ta kontakt elektroniskt via Omaolo-tjänsten

Eller ring oss:

Vuxna, över 16 år gamla personer som insjuknat:

Coro­naråd­giv­nings­num­ret 
tfn 06 828 7499

Numret kan ringas vardagar kl. 8–17 och under veckoslutet kl. 8-16.

Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, ring:

Soi­tes sam­jour
tfn 06 826 4500

Under 16 år gamla personer som insjuknat:

Soi­tes barna­kut
tfn 06 826 4444

Öppen dygnet runt 24/7

Hjälp i coronavirussituationen:

Tele­fon­lin­jen för psy­kisk
förs­ta hjälp 06 828 7288

Numret kan ringas vardagar mån-fre kl. 9-15.

Råd­giv­ning för äld­re
om coro­na­vi­ru­set 06 828 7288

Öppen vardagar mån-fre kl. 9-15.

Telefonlinjen för psykisk första hjälp fungerar också som rådgivningstelefon för äldre i coronavirusärenden. På numret får över 70-åriga äldre svar på sina frågor gällande coronavirussituationen.

Information om coronaviruset per telefon och chatt (Statsrådet)

Soi­tes coronavirushemsida

Nyheter

Information

Mera nyheter

Linkar

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier