Soites coro­n­avirushem­si­da

Gör så här om du har symp­tom på coro­na­vi­ru­set

Också vid lindriga symptom som passar in på coronaviruset, stanna hemma och kontakta oss!
Ringa oss och en yrkesutbildad person i Soite bedömer ditt vårdbehov. Vid behov ber vi dig komma till mottagningen och till ett coronavirustest. Om du har lindriga symptom kan du i lugn och ro vara sjuk hemma och följa egenvårdsanvisningarna

Gör en bedömning av symptomen i
Omaolo-tjänsten.

Om du misstänker att du smittats med coronaviruset, kom inte in i Soites verksamhetsställen, utan ring oss först.

Råd­giv­nings­te­le­fon för frå­gor gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set 
tfn 06 828 7499

Numret kan ringas varje dag kl. 8–20

Utan­för tele­fon­ti­den, ta kon­takt på föl­jan­de sätt:

Vuxna, över 16 år gamla som insjuknat:
Soites samjour, tfn 06 826 4500

Under 16 år gamla som insjuknat:
Soites barnakut, tfn 06 826 4444

Hjälp i coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen

Tele­fon­lin­jen för psy­kisk
förs­ta hjälp 06 828 7288

Öppen vardagar mån-fre kl. 9-15.

Råd­giv­ning för äld­re
om coro­na­vi­ru­set 06 828 7288

Öppen vardagar mån-fre kl. 9-15.

På detta nummer ges inga vårdanvisningar vid misstanke om coronavirusinfektion eller om behandling – i dessa ärenden får du hjälp av Soites rådgivningstelefon gällande coronaviruset 06 828 7499 varje dag kl. 8-20.

Information om coronaviruset per telefon och chatt (Statsrådet)

Soites coro­n­avirushem­si­da

Nyheter

  • 04.06.2020

    Soi­tes coro­na­be­reds­kapsgrupp infor­me­rar 4.6.2020

    Det har konstaterats två nya coronavirussmittor inom Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. De som har smittats är hemma. Fallen är relaterade till den tidigare smittokedjan, och det finns inga nya fall av personer som exponerats. Det har nu konstaterats sammanlagt 31 fall av coronavirussmitta i Soites område. Inga coronaviruspatienter vårdas på avdelning.

Information

Mera nyheter

Sociala medier