Soi­tes coro­na­vi­rushem­si­da

Gör så här om du har symp­tom på coro­na­vi­ru­set

Också vid lindriga symptom som passar in på coronaviruset, stanna hemma och kontakta oss!
Ring oss och en yrkesutbildad person i Soite bedömer ditt vårdbehov. Vid behov ber vi dig komma till mottagningen och till ett coronavirustest. Om du har lindriga symptom kan du i lugn och ro vara sjuk hemma och följa egenvårdsanvisningarna

Gör en bedömning av symptomen i
Omaolo-tjänsten.

Om du misstänker att du smittats av coronaviruset, kom inte in i Soites verksamhetsställen, utan ring oss först.

Vuxna, över 16 år gamla personer som insjuknat:

Råd­giv­nings­te­le­fon för frå­gor om coro­na­vi­ru­set 
tfn 06 828 7499

Numret kan ringas vardagar kl. 8–17 och under veckoslutet kl. 8-16.

Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, ring:

Soi­tes sam­jour
tfn 06 826 4500

Under 16 år gamla personer som insjuknat:

Soi­tes barna­kut
tfn 06 826 4444

Öppen dygnet runt 24/7

Hjälp i coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen:

Tele­fon­lin­jen för psy­kisk
förs­ta hjälp 06 828 7288

Numret kan ringas vardagar mån-fre kl. 9-15.

Råd­giv­ning för äld­re
om coro­na­vi­ru­set 06 828 7288

Öppen vardagar mån-fre kl. 9-15.

Telefonlinjen för psykisk första hjälp fungerar också som rådgivningstelefon för äldre i coronavirusärenden. På numret får över 70-åriga äldre svar på sina frågor gällande coronavirussituationen.

Information om coronaviruset per telefon och chatt (Statsrådet)

Soi­tes coro­na­vi­rushem­si­da

Nyheter

  • 17.09.2020

    Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 17.9.2020

    Det har inte konstaterats några nya coronavirussmittor under de närmaste dagarna i Soites område. Smittkedjan i Lestijärvi och exponeringssituationerna förknippade med den har kartlagts. Soite har satt sammanlagt 36 personer i karantän i Lestijärvi.

Information

Mera nyheter
koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier