omaolo.fi Vaccinationer
21.03.2020

Med­de­lan­de om coro­na­vi­ru­set 21.3.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen kl. 12.00 (ock­så under vec­ko­slu­ten) och upp­rätt­hål­ler lägesbilden.

Vi infor­me­rar om coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen under vec­ko­slu­ten endast om läges­bil­den för­änd­ras. För när­va­ran­de är situ­a­tio­nen oförändrad. 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier