omaolo.fi Vaccinationer
06.03.2021

Poten­ti­ell expo­ne­ring för coro­na­vi­rus i Karleby

En poten­ti­ell expo­ne­ring för coro­na­vi­rus kan ha inträf­fat i Soi­tes områ­de på föl­jan­de platser:

  • 2.3. kl. 13-15 på köpcentret Chydenia (framförallt Kicks, H&M och Gina Tricot)
  • 2.3. kl. 15-16 Harjun cafe och Emotion vid Prisma i Karleby
  • 3.3. kl. 7.00-9.45 Matkahuoltis busstur mellan Karleby och Vasa

Vi ber per­so­ner som besökt ovan nämn­da plat­ser att obser­ve­ra sina sym­tom och snabbt söka sig till coronavirustestning.

Upp­sök coro­na­vi­rus­test­ning genast även om du bara har lind­ri­ga symtom:

  • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
  • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppen vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, kontakta Soites jourhjälpsnummer, tfn 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier