omaolo.fi

Psy­kisk förs­ta hjälp och råd­giv­ning för äldre

Soite har öppnat en telefonlinje för psykisk första hjälp. Du kan ringa numret om du är psykiskt oroad över coronasituationen och upplever psykiska symptom, t.ex. ångest, på grund av situationen. Samtalen till telefonlinjen för psykisk första hjälp tas emot av psykiatriska sjukskötare.


Tele­fon­lin­jen för psy­kisk förs­ta hjälp: 06 828 7288

Öppen vardagar mån-fre kl. 9-15.

Länk till egenvårdsanvisning: Att tolerera oro och osäkerhet med anledning av coronaviruset

Råd­giv­ning för äld­re om coronaviruset

På samma nummer fungerar också en rådgivning för äldre om coronaviruset. Över 70-åriga äldre kan ringa numret om de har frågor om coronavirussituationen. Rådgivningstelefonen för äldre svarar på praktiska frågor om coronasituationen, t.ex. "Var kan jag beställa butiksservice?" eller "Hur sköter jag apoteksärenden?"

Råd­giv­ning för äld­re om coro­na­vi­ru­set: 06 828 7288

Öppen vardagar mån-fre kl. 9-15.

På detta nummer ges inga vårdanvisningar vid misstanke om coronavirusinfektion eller om behandling – i dessa ärenden får du hjälp av Soites rådgivningstelefon gällande coronaviruset 06 828 7499 varje dag kl. 8-16.

Instruk­tio­ner för per­so­ner över 70 år

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har 19.5.2020 uppdaterat coronavirusanvisningarna för över 70-åringar. Soite uppmanar de äldre i området samt deras anhöriga att läsa anvisningarna och handla enligt dem.

Länkarna till THL:s anvisningar:

Det är viktigt att äldre personer inte smittas av coronaviruset – välmående och funktionsförmåga också betydelsefullt

”Ikääntyneet – ohjeita yli 70-vuotiaille” (Äldre - anvisningar för över 70-åringar)

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier