omaolo.fi Vaccinationer
06.04.2021

Det finns ännu rik­ligt med tider kvar till coro­na­vac­ci­na­tio­ner, så vi utvid­gar målgruppen!

Det finns ännu fle­ra coro­na­vac­ci­na­tions­ti­der kvar för den­na vec­ka, så vi utvid­gar mål­grup­pen för vac­ci­na­tio­ner­na: nu kan igen ock­så alla 18–69 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1 och bor i Soi­tes områ­de få ett vaccin.

Tider ges per tele­fon ännu under efter­mid­da­gen i dag tis­dag 6.4. Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en är öppen så länge vac­ci­na­tions­ti­der finns kvar.

Tids­be­ställ­ning till coronavirusvaccination:

  • telefonbokning på numret 06 828 7488.  Telefonlinjen är öppen så länge vaccinationstider finns kvar. Linjen stängs när alla vaccinationstider delats ut. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen.
  • den elektroniska tidsbokning på webben i Egenvårdstjänsten: https://soite.terveytesi.fi. Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) så kan du boka tid åt dig själv. Man kan beställa tid åt en annan person om man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi

I Soi­te vac­ci­ne­ras per­so­ner i åldern 18–64 år som hör till risk­grupp 1 med mRNA-vac­ci­ner­na (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty och Moder­na). Över 65 år gam­la per­so­ner vac­ci­ne­ras med Astra­Ze­necas vac­cin i enlig­het med THL:s rekommendationer.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier