omaolo.fi Vaccinationer

Så här använ­der du en ansikts­mask på kor­rekt sätt

Soi­te rekom­men­de­rar att per­so­ner över 12 år använ­der anting­en en s.k. kirur­gisk mask för engångs­bruk eller en tyg­mask i enlig­het med rekom­men­da­tio­nen om att använ­da ansikts­mask.

Den riksom­fat­tan­de rekom­men­da­tio­nen är att med­bor­gar­na skaf­far sina ansikts­mas­ker själ­va. Gra­tis ansikts­mas­ker är avsed­da för mind­re bemed­la­de invå­na­re som inte har möj­lig­het att skaf­fa mask själv. Soi­tes soci­al­tjäns­ter delar ut ansikts­mas­ker till mind­re bemed­la­de. Du kan ringa 040 806 5095 mån-fre kl. 9–15 för att frå­ga om ansikts­mas­ker för mind­re bemedlade.

Att ta på sig en ansikts­mask:

  1. Tvätta eller desinficera dina händer innan du rör i  ansiktsmasken.
  2. Håll i ansiktsmaskens snoddar och dra dem bakom öronen på båda sidorna av ansiktet. De veck som finns på utsidan av masken bör peka neråt. Rör inte i den skyddande delen av masken!
  3. Tryck på ansiktsmasken vid näsryggen. Forma alltså den hårdare delen som finns vid maskens övre kant så att masken sitter så tätt som möjligt mot näsryggen.  
  4. Dra ansiktsmaskens nedre kant under hakan med den andra handen. Rör inte i ansiktsmasken efter det här! Ansiktsmasken kan användas i 1-2 timmar eller tills den blir fuktig.

Att ta av en ansikts­mask:

  1. Tvätta eller desinficera dina händer innan du rör
    i ansiktsmasken.
  2. Ta av ansiktsmasken med rena händer genom att ta tag i snoddarna. Rör inte i den skyddande delen av masken!
  3. Om masken är avsedd för engångsbruk sätt den i en plastpåse och sedan i en soptunna. Om masken kan användas flera gånger, lägg den direkt i tvättmaskinen. En tygmask ska tvättas i 90 grader.
  4. Tvätta eller desinficera händerna efter att du tagit av dig ansiktsmasken.

Soi­tes ansikts­ma­skin­struk­tion som pdf

THL:s anvis­ning om ansikts­mas­ker:
Video på fins­ka: Så här använ­der du ansikts­mask på rätt sätt (THL)
Rekom­men­da­tion för med­bor­ga­re om att använ­da ansiktsmasker

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier