omaolo.fi

Så här använ­der du en ansikts­mask på kor­rekt sätt

Soite rekommenderar att personer över 12 år använder antingen en s.k. kirurgisk mask för engångsbruk eller en tygmask i enlighet med rekommendationen om att använda ansiktsmask.

Den riksomfattande rekommendationen är att medborgarna skaffar sina ansiktsmasker själv. Gratis ansiktsmasker är avsedda för mindre bemedlade invånare som inte har möjlighet att skaffa mask själv. Soites socialtjänster delar ut ansiktsmasker till mindre bemedlade. Du kan ringa 040 806 5095 mån-fre kl. 9-15 för att fråga om ansiktsmasker för mindre bemedlade.

Att ta på sig en ansikts­mask:

  1. Tvätta eller desinficera dina händer innan du rör i  ansiktsmasken.
  2. Håll i snoddarna på ansiktsmasken och dra dem bakom öronen på båda sidorna av ansiktet. De veck som finns på utsidan av masken ska peka neråt. Rör inte i den skyddande delen av masken!
  3. Tryck på ansiktsmasken vid näsryggen. Forma alltså den hårdare delen som finns vid maskens övre kant så att masken sitter så tätt som möjligt mot näsryggens former.  
  4. Dra ansiktsmaskens nedre kant under hakan med den andra handen. Rör inte i ansiktsmasken efter det här! Ansiktsmasken kan användas i 1-2 timmar eller tills den blir fuktig.

Att ta av och tvät­ta / för­stö­ra en ansikts­mask:

  1. Tvätta eller desinficera dina händer innan du rör
    i ansiktsmasken.
  2. Ta av ansiktsmasken med rena händer genom att ta tag i snoddarna. Rör inte i den skyddande delen av masken!
  3. Om masken är avsedd för engångsbruk sätt den i en plastpåse och sedan i en soptunna. Om masken kan användas flera gånger, lägg den direkt i tvättmaskinen. En tygmask ska tvättas i 90 grader.
  4. Tvätta eller desinficera händerna efter att du tagit av dig ansiktsmasken.

Soites ansiktsmaskinstruktion som pdf

När bör ansikts­mask användas? 

I Mellersta Österbottens landskap gäller en utvidgad rekommendation om att använda ansiktsmask.

Användning av ansiktsmask rekommenderas för personer som är över 12 år:

Ansiktsmask är ett sätt att förhindra coronaviruset från att spridas. Det är dock av största vikt att fortfarande hålla säkerhetsavstånd på 1-2 meter alltid när det är möjligt, att tvätta händerna, att hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk samt att undvika att röra sig i ansiktet.

THL:s anvisning om ansiktsmasker:
Video på finska: Så här använder du ansiktsmask på rätt sätt (THL)
Rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier