24.09.2020

Soi­te fort­sät­ter dela ut ansikts­mas­ker till mind­re bemedlande

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite fortsätter dela ut ansiktsmasker till mindre bemedlade veckorna 40-41. Den riksomfattande rekommendationen är att medborgarna skaffar sina ansiktsmasker själva. Gratis ansiktsmasker är avsedda för mindre bemedlade invånare som inte har möjlighet att skaffa mask själv.

Vi delar i första hand ut ansiktsmasker i tyg, fyra stycken per person. Med maskerna delas också ut anvisningar om korrekt användning och tvättning av ansiktsmasker. Största delen av ansiktsmaskerna som delas ut är tygmasker som kan användas flera gånger och som använts av arbetstagare vid Soites enheter. Efter användning har tygmaskerna genomgått industriell tvättning. De har sedan förvarats på korrekt sätt i ett lager.   

Utdelningen av masker baserar sig på förtroende. Ingen som kommer till ett utdelningsställe behöver bevisa att hen är mindre bemedlad eller att hen behöver en gratis mask. Ansiktsmasker ges till hämtarna endast för personligt behov och bruk.

Soi­tes utdel­nings­stäl­len vec­kor­na 40–41

Ansiktsmasker delas ut till mindre bemedlade på följande platser i Soite och vid följande tidpunkter:

Karleby:

  • Vuxensocialarbetets lokaler (iPark), Vasavägen 6C, 67100 Karleby
    tis 29.9 och tors 8.10 kl. 14-16
  • Björkhagens servicecenter, Mårdgatan 6, 67800 Karleby
    mån 28.9 och mån 5.10 kl. 13-15

Kelviå: Hälsostationen, Kelviåvägen 24, 68300 Kelviå 
tors 1.10 och tors 8.10 kl. 14-16

Lochteå: Hälsostationen, Lochteåvägen 3, 68230 Lochteå
mån 28.9 kl. 14-16

Ullava:  Hälsostationen, Ullavavägen 701, 68370 Ullava
ons 30.9 kl. 13-15                            

Kannus:  FPA:s byggnad, vuxensocialarbetets lokaler,
Torikuja 3, 69100 Kannus
tis 29.9 och tis 6.10 kl. 12-14 samt tors 1.10 och tors 8.10 kl. 12-14

Toholampi: Informationen på kommunhuset, Lampintie 5, 69300 Toholampi
ons 30.9 och ons 7.10 kl. 12-14

Lestijärvi: Hälsostationen, Niemeläntie 3A, 69440 Lestijärvi
mån 28.9 och mån 5.10 kl. 12-14

Kaustby: Familje- och socialcentret Pajala, Pajalantie 1, 69600 Kaustby
tors 1.10 och tors 8.10 kl. 12-15

Vetil: Tunkkari hälsostation, Mäntöläntie 2, 69730 Tunkkari
tis 29.9 och tis 6.10 samt tors 1.10 och tors 8.10 kl. 14.30-15.30

Halso: Halso hälsostation, Kauppisentie 12, 69510 Halso
tis 29.9 och tis 6.10 kl. 10-11

Perho: Kommunhuset, Keskustie 2, 69950 Perho
tis 29.9 och tis 6.10 kl. 9-11

Kronoby: Kommungården, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby
tors 1.10 och tors 8.10 kl. 13-15

Terjärv: Hälsostationen, Hörbyvägen 8, 68700 Terjärv
mån 28.9 och mån 5.10 kl. 13-15

Nedervetil: Hälsostationen, Misterhultvägen 4, 68410 Nedervetil
ons 30.9 och ons 7.10 kl. 13-15

De som kommer till utdelningsställena ska vara friska, och de ombes hålla säkerhetsavstånden.

Om du har frågor kring utdelningen av masker kan du ringa vuxensocialarbetets byråsekreterare, tfn 040 806 5095 vardagar kl. 9-15.

När bör ansikts­mask användas? 

En rekommendation om att använda ansiktsmask

Ansiktsmask är ett sätt att förhindra coronaviruset från att spridas. Det är dock av största vikt att fortfarande hålla säkerhetsavstånd på 1-2 meter alltid när det är möjligt, att tvätta händerna, att hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk samt att undvika att röra sig i ansiktet.

THL:s anvisning om ansiktsmasker:

Så här använder du ansiktsmask på rätt sätt, video på finska (THL)

Rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker

Soites bruksanvisning för ansiktsmasker

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier