06.03.2020

Soi­te öpp­nar en råd­giv­nings­te­le­fon för frå­gor gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set

MEDDELANDET HAR UPPDATERATS 13.3.2020

Soite har tagit i bruk en regional rådgivningstelefon som du kan ringa för att be om anvisningar om du misstänker en coronavirusinfektion.

Telefonnnumret är 06 828 7499.
Numret kan ringas varje dag kl. 8-20.

Telefontiden ändras enligt behov och situation. Soite följer kontinuerligt med situationen.

Samtalen besvaras av en sjukskötare som utreder om det finns skäl att misstänka en coronavirusinfektion. Om en coronavirusinfektion verkar möjlig, ger sjukskötaren instruktioner. På numret ges ingen allmän hälsorådgivning. Om symptomen inte tyder på coronavirusinfektion, ombes personen som ringt att kontakta andra tjänster inom hälso- och sjukvården.

Soite öppnar en egen rådgivningstelefon för att frågor om coronaviruset inte ska belasta t.ex. samjourens eller hälsostationernas telefonlinjer.

Det har också öppnats en nationell telefonrådgivning gällande coronaviruset. Den erbjuder allmän information om coronaviruset. Numret till telefonrådgivningen är 0295 535 535Vi uppmanar dig att ringa den nationella telefonrådgivningen om du behöver allmänna råd gällande coronaviruset.

Den nationella telefonrådgivningen är öppen vardagar kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symptom.

Länk: Gör så här vid misstanke om en coronavirusinfektion

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier