omaolo.fi Vaccinationer
14.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 14.4.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen kl. 12 och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. En coro­na­vi­ruspa­ti­ent vår­das på avdel­ning. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 15 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område. 

Föl­jan­de änd­ring gjor­des i lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te:

  • Lochteå hälsostation är stängd; provtagningen vid laboratoriet är från och med 22.4 öppen tills vidare på onsdagsmorgnar
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier