14.09.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 14.9.2020

Soites coronaberedskapsgrupp har möte måndagar och torsdagar samt vid behov och den upprätthåller lägesbilden. Förberedelserna fortskrider planenligt.

Det har konstaterats en ny coronavirussmitta i Soites område. Smittan är förknippad med den tidigare smittkedjan som konstaterades i Lestijärvi under veckoslutet. Den som har smittats är i hemisolering. Det har nu konstaterats sammanlagt 40 coronavirussmittor i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Största delen av coronavirusproven av boende och personal vid äldreboendeenheten Kotipirtti i Lestijärvi har nu undersökts, och inga nya coronavirussmittor har konstaterats i enheten. Ett besöksförbud gäller dock fortfarande vid Kotipirtti.

Soite förnyar coronatestverksamheten denna vecka. I Karleby tar man i bruk en ny drive-in-teststation, och öppettiderna för rådgivningstelefonen gällande coronaviruset utökas. Dessutom görs coronatestprocessen smidigare genom att klienter i fortsättningen kan få testresultatet per sms i sin mobiltelefon. Läs mera i meddelandet.

Dessutom har Soite uppdaterat anvisningarna gällande provtagning av barn i enlighet med den precisering som THL gjorde 11.9.2020. Ett coronavirustest är alltid befogat om ett barn i skolåldern har symtom som passar in på coronaviruset. En länk till anvisningarna läggs upp på sidan Gör så här.

Soite preciserar också rekommendationen om ansiktsmasker i landskapet så att rekommendationen gäller också transport av personer som hör till en riskgrupp:

I Mellersta Österbottens landskap gäller en rekommendation om ansiktsmasker. En ansiktsmask är ett sätt att förhindra coronaviruset från att spridas.

Användning av ansiktsmask rekommenderas för personer som är över 15 år:

  • i kollektivtrafiken och vid transport av personer som hör till en riskgrupp
  • när man söker sig till ett coronavirustest
  • när man återvänder till Finland från ett riskland.
  • Ansiktsmask kan fortfarande användas också i andra situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånden.

Det är dock fortfarande av största vikt att hålla säkerhetsavstånd på 1-2 meter alltid när det är möjligt, att tvätta händerna, att hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk, att undvika att röra sig i ansiktet och att undvika offentliga platser om man har symptom.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier