19.10.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 19.10.2020

Soites coronaberedskapsgrupp har möte måndagar och torsdagar samt vid behov, och den upprätthåller lägesbilden. Beredskapen är planenlig.

Det har konstaterats fem nya coronavirussmittor under veckoslutet i Soites område. Smittkedjorna är kända och de som exponerats för viruset har kartlagts och satts i karantän.

En patient med coronavirussjukdomen vårdas på Mellersta Österbottens centralsjukhus. Sammanlagt 80 personer är förnärvarande i hemkarantän och karantän i Soites område.

Incidensen är för närvarande 36/100 000 invånare i Soites område när det gäller de 14 senaste dagarna. Under 1 % av coronavirustesterna är positiva. Över 80 % av smittkedjorna är kända. Det har konstaterats sammanlagt 28 coronavirussmittor i Soites område under de två senaste veckorna. Det har nu konstaterats sammanlagt 82 coronavirussmittor i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt under hela pandemin.

I fortsättningen uppdaterar vi vardagar ungefär kl. 12 situationsbilden på webbplatsen korona.soite.fi också om det inte konstaterats några smittor den föregående vardagen. Vi informerar om nya smittor på samma sätt som tidigare: vi informerar om smittor som konstaterats under veckoslutet på måndagar, ifall smittorna inte lett till massexponering eller kräver särskilda åtgärder. Om det framkommer omfattande smittkluster, informerar vi om smittorna så snart som möjligt, både på vardagar och under veckoslut.

Man bör söka sig till test ock­så om man har lind­ri­ga symtom

Den senaste tiden har det gjorts ungefär 200 tester/dag i Soites område. Vi betonar fortfarande att det är viktigt att söka sig till testning också om man har lindriga symtom!

Soite kan kontaktas genom att fylla i en symtombedömning för coronavirussymtom i Omaolo-tjänsten (omaolo.fi). Om dina symtom kräver det, kan dina kontaktuppgifter förmedlas till Soite. Alternativt kan du själv beställa tid via Omaolo till drive-in-teststationen i Karleby. Coronarådgivningsnumret är öppet vardagar kl. 8-17 och under veckosluten kl. 8-16 på numret 06 828 7499.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier