20.03.2020

Med­de­lan­de om coro­na­vi­ru­set 20.3.2020

Soites coronaberedskapsgrupp har möte dagligen kl. 12 och upprätthåller lägesbilden. Förberedelserna fortskrider planenligt.

Situationen är fortfarande lugn för närvarande och det har inte kommit några nya positiva testresultat i Soites område efter de två positiva resultaten under förra veckoslutet. Det har tagits färre prov mot slutet av veckan än i början av den. Det har inte varit rusning på coronapolikliniken eller i rådgivningstelefonen.

Beredskapsgruppen beslutade att det inte öppnas någon separat rådgivningstelefon för anvisningar för över 70-åringar i det här skedet. I stället utvidgas telefonlinjen för psykolologisk första hjälp så att det på numret 06 828 7288 också ges svar på de äldres frågor om coronasituationen. Telefonlinjen utvidgas för detta ändamål från 23.3.

Centralsjukhusets huvudingång stängs till veckoslutet. Tandvärksjourens, barnakutens och förlossningsenhetens klienter kommer på basis av ett telefonsamtal och de får anvisningar om detta per telefon.

Listan på avvikande öppettider uppdateras på webbplatsen korona.soite.fi: Avvi­kan­de öppet­ti­der i Soi­te med anled­ning av coro­na­vi­ruse­pi­de­min

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier