20.07.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 20.7.2020

Det har konstaterats ett nytt fall av coronavirus i Soites område under veckoslutet. Den smittade är hemma. De som exponerats för viruset har kartlagts och är i karantän.

Inga coronaviruspatienter vårdas på avdelning. Det har konstaterats sammanlagt 32 fall av coronavirus i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts område.

Coronavirustester görs med låg tröskel vid coronavirussymptom på Soites infektionsmottagningar och på barnakuten. Vi uppmanar människor att söka sig till testning också vid lindriga symptom som tyder på en coronavirussmitta.

Sociala medier