22.10.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 22.10.2020

Soites coronaberedskapsgrupp har möte måndagar och torsdagar samt vid behov, och den upprätthåller lägesbilden. Beredskapen är planenlig.

Det har inte konstaterats några nya coronavirussmittor under denna vecka i Soites område. Den senaste smittan konstaterades 18.10.2020. Karantäner har upphört och för närvarande är under 50 personer i hemkarantän i Soites område. 

Nyckeltalen i situationsbilden uppdateras på måndagar. Det har konstaterats 28 smittor under de senaste 14 dygnen (19.10.2020). Incidensen är för närvarande 36/100 000 invånare i Soites område när det gäller de 14 senaste dagarna (19.10.2020). Under 1 % av coronavirustesterna är positiva och över 80 % av smittkedjorna är kända. Det har konstaterats sammanlagt 28 coronavirussmittor i Soites område under de två senaste veckorna (19.10.2020). Det har konstaterats sammanlagt 82 coronavirussmittor i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt under hela pandemin.

Mottagningen i Björkhagen är stängd också nästa vecka (vecka 44).

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier