23.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 23.4.2020

Soites coronaberedskapsgrupp har möte dagligen och upprätthåller lägesbilden. Situationen är fortfarande lugn i Soites område och förberedelserna fortskrider planenligt.

Situationen är oförändrad: det har inte konstaterats några nya coronavirussmittor i dag i Soites område. En coronaviruspatient vårdas på avdelning. Det har konstaterats sammanlagt 16 coronavirussmittor i Soites område, och alla smittkedjor i Soites område har kunnat spåras. 

Situationen är fortfarande lugn på coronaviruspolikliniken och på infektionsmottagningarna samt i rådgivningstelefonen gällande coronaviruset. Prov har tagits i flera enheter och proven har analyserats i centralsjukhusets laboratorium. Resultaten kommer från NordLabs laboratorium vid centralsjukhuset inom några timmar, och resultaten har varit negativa.

I fortsättningen meddelas klienterna inte om negativa testresultat i coronavirustest. Klienten kan kontrollera testresultaten i kanta.fi-tjänsten eller ringa Soites rådgivningstelefon gällande coronaviruset, tfn 06 828 7499 (kl. 8-20).

Listan på avvikande öppettider och ändringar i verksamheten i Soite ändrades inte.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier